ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało przesunięte na 9 czerwca 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 4 czerwca 2020 r.

Start Protest Opinie i dokumenty Uchwała Nr 30/2011/V - rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii

Uchwała Nr 30/2011/V - rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Uchwała Nr 30/2011/V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V


Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767) uchwala, co następuje:
§ 1
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podtrzymuje w całej rozciągłości uchwałę nr 28/2010/V z dnia 9 grudnia 2010 roku
§2
Ponadto zobowiązuje się wszystkich lekarzy weterynarii od dnia 7 stycznia 2011 r. aż do odwołania, do:
- odmowy zawierania umów
- wypowiedzenia wcześniej zawartych umów
określonych w art.16 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 t.j.) na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii na czynności z wyznaczenia i nie wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a mianowicie:
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem,
i) przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
j) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
l) badania laboratoryjnego na obecność włośni
§ 3
Krajowa Rada zobowiązuje zespół negocjacyjny do kontynuowania prac z rządem i podjęcia wszelkich działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji bezpośrednio z Premierem Rządu RP Donaldem Tuskiem lub upoważnionym przedstawicielem Premiera w sprawie:
a)odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,
b)wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej,
c)regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń zbliżonego do obowiązującego w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej
d)nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi nie przyniosły ostatecznych rozwiązań, które Krajowa Rada Lekarsko - Weterynaryjna działając w interesie wszystkich lekarzy weterynarii mogłaby zaakceptować.
Kategoryczna odmowa rozmów na tak ważkie tematy jak wynagrodzenie lekarzy weterynarii pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz tworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, a także lekceważący stosunek ministra Sawickiego do lekarzy weterynarii prezentowany przez niego w mediach, zmusza Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną do podjęcia powyższych decyzji w imię godności lekarzy weterynarii oraz ochrony zdrowia publicznego.
Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zmiana rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach nastąpiła na 6 dni przed wyborami, a więc była działaniem czysto politycznym skierowanym do producentów rolnych czyli potencjalnych wyborców, a nie działaniem mającym jakiekolwiek przesłanki merytoryczne.

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Marek Mastalerek

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Tadeusz Jakubowski

Tekst uchwały: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2011 10:14