ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Szkolenia dla lekarzy weterynarii

Zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii?

Marketing i PR zakładu leczniczego dla zwierząt w ramach obowiązujących przepisów?

Zarządzanie sobą w czasie?

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pozyskanie informacji na temat najbardziej interesujących Państwa obszarów tematycznych. Szkolenia planujemy na wiosnę tego roku.
Odpowiedzi posłużą do wybrania tematyki warsztatów, a także przygotowania ich programów. Państwa aktywność w tej ankiecie jest dla nas bardzo ważna, a każda uwaga bardzo cenna. To od tego zależy, które szkolenia i w jakiej skali zostaną przeprowadzone.

Informacje na temat szkoleń:

>> zarządzanie sobą w czasie: szkolenie, podczas którego uczestnicy – lekarze weterynarii, którzy bardzo często w jednym tygodniu realizują wiele zajęć w różnych lokalizacjach – uczą się wyznaczać priorytety, godzić ze sobą różne aktywności, rozdzielać życie zawodowe od prywatnego,

>> zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii: w trakcie szkolenia uczestnicy uzyskują umiejętność konstruktywnego i efektywnego sposobu komunikowania o sytuacjach kryzysowych, takich jak np. pojawiające się groźne epizoocje; tworzenia scenariuszy informowania o sytuacjach kryzysowych, ułatwiających sprawne, bieżące działanie,

>> obsługa klienta, marketing i PR zakładu leczniczego: szkolenie uczy zarządzania komunikacją marketingową i promocją zakładów leczniczych dla zwierząt w sposób efektywny, a jednocześnie dopasowany do szczególnych realiów prawnych i obostrzeń, którym podlegają; podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak budować wizerunek zakładu, poznają odpowiednie dla swojej branży narzędzia i sposoby efektywnego informowania o marce

ANKIETA

Odpowiedzi gromadzimy do 30 stycznia!

Start Zakłady lecznicze dla zwierząt Rejestracja Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych - reklama

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych i ich reklamy regulowane są w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w uchwale Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt oraz uchwale NR 80/2004 /III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Co do zasady reklamowanie usług weterynaryjnych jest zabronione wynika to z art. 29 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt forma i treść podawanych do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych oraz o godzinach otwarcia i adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, nie mogą nosić cech reklamy.

Przedmiotowa ustawa wprowadza również odpowiedzialność karną za reklamowanie usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) odpowiedzialność karną ponosi ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, mające formę i treść reklamy.

W myśl uchwały KRL-W nr 116/2008/IV zabronione jest również jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt, w formie m.in:

- rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, wysyłanie ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych,

- artykułów na zamówienie w mediach oraz artykułów sponsorowanych w mediach, plakatów, z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązujących szczepieniach, informacji na samochodach lub innych środkach komunikacji, z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu,

- tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe),

- umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest również zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dozwolone jest podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych w sposób określony w uchwale KRL-W nr 116/2008/IV informacja może obejmować:

- rodzaj nazwę i adres siedziby zakładu, zgodnie z wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt,

- adres e-mail, nazwę własnej strony internetowej, numery telefonów, godziny przyjęć,

- zakres świadczeń usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju,

- nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi.

Poprawiony: środa, 13 lutego 2013 10:09