ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nowe druki paszportów! Komunikat 4

NOWY WZÓR PASZPORTU

źródło strona http://www.vetpol.org.pl/ Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, artykuł z dnia 30 października 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

lekarze weterynarii wystawiający paszporty dla zwierząt towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 grudnia 2014 r. uchylone zostaje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 998/2003 z dnia 26.05.2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.).

 

Powyższe rozporządzenie zostaje zastąpione icon rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 28 grudnia 2014 r. zachowują ważność, zaś z dniem 29 grudnia 2014 r. dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane według dotychczasowego wzoru będą nieważne.

 

Od dnia 29 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących, w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.

Nowe druki paszportów będą dostępne po 10 grudnia 2014 roku.

Sposób wypełniania nowego paszportu reguluje icon Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. (184.36 kB) w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

 

Załączniki do rozporządzenia:

 

Zwracamy uwagę, że  nowy druk paszportu będzie wyposażony w dodatkowe, samoprzylepne laminaty służące do zabezpieczenia niektórych informacji zawartych w paszporcie zgodnie z cytowanym poniżej rozporządzeniem.

 

Cyt. z  rozporządzenia nr 577/2013:

„5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.”

 
I Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

Start Organy WIL-W Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zarządzenie Nr 1/2013 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WILW

Email Drukuj PDF

plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2013 07:51
 
 

Zarządzenie

Email Drukuj PDF

Zgodnie z zarządzeniem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nr 2/2011, w dniach 4-29 lipca 2011 r. Biuro ROZ będzie nieczynne

 

Zasady działania ROZ

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami jest organem Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzącym postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków samorządu lekarzy weterynarii za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz. U. 2009 Nr 93, poz. 767).

2. Kodeks postępowania karnego.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. (Dz. U. Nr 79, poz.371).

4. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii.

 

Rzecznik WIL-W lub Zastępca Rzecznika przyjmuje interesantów w siedzibie WIL-W (ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej im. prof. Wiesława Bareja, pokój nr 9) w każdą  pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 11 – 13.

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z Sekretariatem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Sekretariat prowadzi dr n. wet. Sylwia Rytych – tel. 0 609 593 100.

Poprawiony: czwartek, 22 października 2009 20:06
 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Email Drukuj PDF

lek. wet. Stanisław TęsiorowskiZastępcy:

lek. wet. Radosław Maszkiewicz

lek. wet. Michał Olszewski

lek. wet. Alicja Pietrzak

dr Małgorzata Sobczak-Filipiak

lek. wet. Maciej Wierzchoń

dr Lucjan Witkowski

lek. wet. Anna Zawadzka

 

Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Email Drukuj PDF

dr Sylwia Rytych

 

tel.: 0 609 593 100
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

napisz do rzecznika