ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Aktualności
Aktualności

Obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 


Tradycyjnie przedstawiciele Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uczestniczyli w obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywających się w Ossowie. Lekarze weterynarii od wielu lat są zangażowani w organizację i uświetnienie obchodów rocznicowych. 
Dr Jacek Krzemiński jest współreżyserem rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej. Dr Andrzej Bereznowski z ramienia WIL-W zapewnia opiekę weterynaryjną podczas rekonstrukcji oraz Mistrzostw Formacji Kawaleryjskich.

GALERIA

Poprawiony: piątek, 17 września 2010 10:01
 

Praca Mińsk Maz.

Email Drukuj PDF

Zatrudnię stażystę/lekarza weterynarii do gabinetu weterynaryjnego w Mińsku Maz.
wiadomość na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 502 208 168

 

Rejestr szczepień p/wściekliźnie - Warszawa

Email Drukuj PDF

Uwaga lekarze weterynarii w Warszawie

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie o obowiązku raportowania danych z prowadzonych przez lekarzy weterynarii rejestrów szczepionych psów przeciwko wściekliźnie do 15 dnia następnego miesiąca. Dane mogą być przesyłane faksem

tel.: +48 22 841 14 08

lub e-mailem

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 05 sierpnia 2010 10:39
 

Pomoc Powodzianom

Email Drukuj PDF

Fundacja Lekarzy Weterynarii „SENIOR”

W związku z powodzią na terenie Polski oraz szkodami, które dotknęły również lekarzy weterynarii, podjęliśmy akcję zbierania pieniędzy dla powodzianposzkodowanych lekarzy weterynarii.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto FUNDACJI Lekarzy Weterynarii "SENIOR" z dopiskiem: "Powódź 2010":

nr konta: 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

adres: al. Przyjaciół 1 lok 2

00-565 Warszawa

nr KRS 0000278939

NR REGON 141007547

NIP 701-01-66-651

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 12:32
 

Zakład leczniczy dla zwierząt na sprzedaż

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Dobrze prosperująca lecznica weterynaryjna w miejscowości Sadlno, powiat Konin, woj. wielkopolskie
Więcej informacji

Poprawiony: piątek, 12 marca 2010 09:50
 

Do adopcji

Email Drukuj PDF

Jednoroczny owczarek kaukaski, samiec, oznakowany mikroczipem, szczepiony zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Pies jest łagodny i bardzo przyjacielski.
Kontakt: 602 268 844

 

Przetarg na elektroniczne znakowanie psów i kotów

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad ogłoszeniem przez Urząd m.st. Warszawy przetargu na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

Zainteresowanych odsyłamy do strony http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php, na której znajduje się opis przedmiotu zamówienia stanowiący część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Poniżej znajduje się bezpośredni link do ogłoszenia:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=28187
W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

 

Anna  Kośnik

Wydział ds. Zwierząt

Biuro Ochrony Środowiska

Urzędu m.st. Warszawy

tel: 22 257 93 69

Poprawiony: piątek, 12 marca 2010 09:57
 

Stanowisko w sprawie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy Państwu stanowisko Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej dotyczące dokumentowania rozchodu produktów leczniczych w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Stanowisko porusza kwestię prowadzenia dokumentacji w formie książki leczenia zwierząt i dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Stanowisko plik w formacie PDF
Rozporządzenie Min. Rol. W sprawie prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru dokumentacji plik w formacie PDF
Wzór dokumentacji plik w formacie DOC

 

Bezpłatne szkolenia z funduszy UE

Email Drukuj PDF

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2010 09:35
 

Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy Państwu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki.
Obok projektu ustawy znajdą państwo opinię o zgodności projektu z prawem wspólnotowym oraz projekty dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
- w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań
- w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych.


Druk sejmowy nr 2636 (projekt ustawy, uzasadnienie, projekty rozporządzeń ) plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2010 13:10
 

Podatek VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

W 2010 roku stawka podatku VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych nie ulega zmianie.

Poniżej przedstawiamy Państwu opinię prawną radcy prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na temat podatku VAT.
Opinia prawna plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 14:06
 

Wyznaczenia do badania mięsa - Sokołów Podlaski

Email Drukuj PDF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
wyznaczy 4 lekarzy weterynarii do badania mięsa w rzeźniach.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu
- 3-miesięczny staż pracy w zakładach mięsnych
- aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- aktualne badania okulistyczne
- zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania
 
Z poważaniem,
 
Czesław Żurawski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Telefon: 25 787-39-83

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2010 09:11
 

Komunikat w sprawie kas rejestrujących

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Przedstawiamy Państwu komunikat i omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kas rejestrujących i ich stosowania w 2010 r.
Od 23 kwietnia 2010 r. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego traci moc przepis zawarty w art. 111 ust. 7 pkt 3 i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z tym, jeśli sytuacja prawna nie ulegnie zmianie, lekarze weterynarii będą zobowiązani po tej dacie prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych).

Komunikat plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2009 09:45
 

Odpowiedź na Apel VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

Email Drukuj PDF

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej na Apel VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 r. o zapewnienie terminowego regulowania należności za wykonywanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt.

Apel plik w formacie PDF
Odpowiedź plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2009 09:48
 

Wręczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii nowym członkom WIL-W

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Fotoprezentacja

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 14:11
 

Nowe Wydziały Medycyny Weterynaryjnej - stanowiska Rad Wydziałów

Email Drukuj PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - dokument w formacie PDF

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2009 14:35
 

Stanowisko KIL-W w spr. nowych wydziałów weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

6 listopada 2009 r. Rada Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła stanowisko w sprawie projektu utworzenia nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w publicznych szkołach wyższych.

Stanowisko KRL-W

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 11:10
 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjne

Email Drukuj PDF

Przedstawiamu Państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a także korespondencję pomiędzy Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą w/w ustawy.

Pismo przewodnie MRiRW do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Projekt ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo przewodnie KIL-W w sprawie uwag do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Uwagi KIL-W do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo w sprawie uwag do ustawy o IW skierowane do MRiRW

Odpowiedź MRiRW

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 10:56
 

Prywatne laboratoria w programie zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

dr Janusz Związek
Główny Lekarz Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o umożliwienie uczestnictwa laboratoriów prywatnych w wykonywaniu badań monitoringowych przy kontynuacji programu zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) - próbki z inicjatywy hodowcy.
Aktualny program kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku. Proszę o uwzględnienie w programach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt prywatnych laboratoriów spełniających wszystkie ustawowe wymagania wynikające z art. 24 ust.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
Sektor prywatny działający w tym obszarze nie może być dyskryminowany ani pomijany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną, ponieważ byłoby to niezgodne z dyrektywami Unijnymi oraz w sposób jednoznaczny ograniczałoby konkurencyjność i dostępność do tego typu badań przez producentów żywności.
 
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
3. Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
4. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
5. Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
6. Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
7. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
8. Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy
9. Graniczni Lekarze Weterynarii – wszyscy
10. Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

 

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

Warszawa, dnia 12.10 2009

 

 

KOMUNIKAT

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

 

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje, że w dniu 25 września 2009 r. wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie leczenia psa rasy bernardyn o nazwie Trevor przez lekarza weterynarii Marka Klamczyńskiego.

W związku z powyższym Rzecznik prosi osoby będące świadkami leczenia wymienionego psa lub posiadające inne istotne informacje w sprawie o zgłaszanie się pod nr telefonu 609  593 100 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. celem przesłuchania.

 

Jednocześnie Rzecznik uprzejmie wyjaśnia, że na mocy art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. g
w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. z dnia 25 czerwca 2007 Dz. U. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.) właściwym organem w sprawach dotyczących nieprawidłowych warunków utrzymania zwierząt w schroniskach jest właściwy terytorialnie dla miejsca lokalizacji schroniska Powiatowy Lekarz Weterynarii lub ewentualnie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa właściwe organy ścigania.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Stanisław Tęsiorowski

Poprawiony: środa, 21 października 2009 21:27
 

Absolwent WMW szuka pracy

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo, poszukuję pracy w charakterze lekarza weterynarii. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kończę staż w całodobowej klinice weterynaryjnej w Warszawie. Chciałabym rozpocząć pracę od listopada tego roku.

Aleksandra Krauzowicz

tel.: +48 508 45 75 51

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 


Strona 4 z 6