ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Nowe druki paszportów! Komunikat 4

NOWY WZÓR PASZPORTU

źródło strona http://www.vetpol.org.pl/ Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, artykuł z dnia 30 października 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

lekarze weterynarii wystawiający paszporty dla zwierząt towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 grudnia 2014 r. uchylone zostaje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 998/2003 z dnia 26.05.2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 046 z 13.06.2003 r.).

 

Powyższe rozporządzenie zostaje zastąpione icon rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 28 grudnia 2014 r. zachowują ważność, zaś z dniem 29 grudnia 2014 r. dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane według dotychczasowego wzoru będą nieważne.

 

Od dnia 29 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących, w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.

Nowe druki paszportów będą dostępne po 10 grudnia 2014 roku.

Sposób wypełniania nowego paszportu reguluje icon Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. (184.36 kB) w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

 

Załączniki do rozporządzenia:

 

Zwracamy uwagę, że  nowy druk paszportu będzie wyposażony w dodatkowe, samoprzylepne laminaty służące do zabezpieczenia niektórych informacji zawartych w paszporcie zgodnie z cytowanym poniżej rozporządzeniem.

 

Cyt. z  rozporządzenia nr 577/2013:

„5. Zabezpieczenia:

a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;

b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.”

 
I Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

Start Aktualności
Aktualności

Nowe Wydziały Medycyny Weterynaryjnej - stanowiska Rad Wydziałów

Email Drukuj PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - dokument w formacie PDF

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2009 14:35
 

Stanowisko KIL-W w spr. nowych wydziałów weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

6 listopada 2009 r. Rada Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła stanowisko w sprawie projektu utworzenia nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w publicznych szkołach wyższych.

Stanowisko KRL-W

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 11:10
 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjne

Email Drukuj PDF

Przedstawiamu Państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a także korespondencję pomiędzy Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą w/w ustawy.

Pismo przewodnie MRiRW do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Projekt ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo przewodnie KIL-W w sprawie uwag do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Uwagi KIL-W do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo w sprawie uwag do ustawy o IW skierowane do MRiRW

Odpowiedź MRiRW

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 10:56
 

Prywatne laboratoria w programie zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

dr Janusz Związek
Główny Lekarz Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o umożliwienie uczestnictwa laboratoriów prywatnych w wykonywaniu badań monitoringowych przy kontynuacji programu zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) - próbki z inicjatywy hodowcy.
Aktualny program kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku. Proszę o uwzględnienie w programach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt prywatnych laboratoriów spełniających wszystkie ustawowe wymagania wynikające z art. 24 ust.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
Sektor prywatny działający w tym obszarze nie może być dyskryminowany ani pomijany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną, ponieważ byłoby to niezgodne z dyrektywami Unijnymi oraz w sposób jednoznaczny ograniczałoby konkurencyjność i dostępność do tego typu badań przez producentów żywności.
 
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
3. Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
4. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
5. Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
6. Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
7. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
8. Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy
9. Graniczni Lekarze Weterynarii – wszyscy
10. Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

 

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Warszawa, dnia 12.10 2009

 

 

KOMUNIKAT

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

 

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje, że w dniu 25 września 2009 r. wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie leczenia psa rasy bernardyn o nazwie Trevor przez lekarza weterynarii Marka Klamczyńskiego.

W związku z powyższym Rzecznik prosi osoby będące świadkami leczenia wymienionego psa lub posiadające inne istotne informacje w sprawie o zgłaszanie się pod nr telefonu 609  593 100 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. celem przesłuchania.

 

Jednocześnie Rzecznik uprzejmie wyjaśnia, że na mocy art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. g
w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. z dnia 25 czerwca 2007 Dz. U. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.) właściwym organem w sprawach dotyczących nieprawidłowych warunków utrzymania zwierząt w schroniskach jest właściwy terytorialnie dla miejsca lokalizacji schroniska Powiatowy Lekarz Weterynarii lub ewentualnie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa właściwe organy ścigania.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Stanisław Tęsiorowski

Poprawiony: środa, 21 października 2009 21:27
 

Absolwent WMW szuka pracy

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo, poszukuję pracy w charakterze lekarza weterynarii. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kończę staż w całodobowej klinice weterynaryjnej w Warszawie. Chciałabym rozpocząć pracę od listopada tego roku.

Aleksandra Krauzowicz

tel.: +48 508 45 75 51

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Praca dla technika - Warszawa

Email Drukuj PDF

Poszukujemy technika weterynarii do pracy w lecznicy małych zwierząt w Warszawie. Lecznica posiada pełne zaplecze diagnostyczne. Praca w młodym, miłym i życzliwym zespole. Doświadczenie nie jest bezwzględnie wymagane. Chętnie widziani również absolwenci.

Osoba kontaktowa: Tomasz Seweryn

tel.: +48 605 39 07 34

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 08 2009

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że na polskim rynku pojawił się produkt niewiadomego pochodzenia o nazwie T.C.P. Niedopuszczony do obrotu produkt leczniczy weterynaryjny rozprowadzany jest w butelkach 100ml jako roztwór do iniekcji.
Ostrzegam przed nabywaniem i stosowaniem produktu T.C.P.
Każdy przypadek znalezienia produktu należy zgłosić do organów ścigania oraz niezwłocznie informować o tym fakcie Głównego Lekarza Weterynarii.

Cały komunitat w formacie PDF

Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:29
 

Praca - Sokołów Podlaski

Email Drukuj PDF

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim Zatrudni lekarzy weterynarii na stanowisku inspektorów weterynarii.

tel.: +48 25 781 27 01

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 19:56
 

Praca

Email Drukuj PDF

Lekarz weterynarii Zbigniew Nieroda pilnie poszukuje lekarza weterynarii do gabinetu weterynaryjnego.

tel.: +48 502 41 02 87

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Praca - Otwock

Email Drukuj PDF

Praca dla lekarza weterynarii ze stażem lub bez. Praca w gabinecie weterynaryjnym w młodym i życzliwym zespole. Zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 lub cały etat w Otwocku.

Oktawiusz Krawczyński

tel: +48 502 15 15 45

 

Praca dla LEKARZA WETERYNARII - Francja

Email Drukuj PDF

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie! Dla naszego Klienta w Normandii we Francji, właściciela profesjonalnej hodowli psów i kotów, poszukujemy lekarza weterynarii zainteresowanego otwarciem własnej działalności w tymże kraju. Poszukiwana osoba powinna mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, dość dobrze znać angielski lub francuski i mieć motywację do dłuższego pobytu we Francji. W grę wchodzą również pary lub małżeństwa, które chciałyby wspólnie prowadzić działalność weterynaryjną.

 

KLIENT:

 • oferuje wsparcie i pomoc we wszelkich formalnościach związanych z otwarciem we Francji własnej działalności weterynaryjnej oraz w organizacji zakwaterowania dla lekarza weterynarii,
 • zapewnia pomoc (także finansową) w organizacji siedziby firmy, zapewnienia stałych zleceń (własna hodowla oraz zaprzyjaźnieni hodowcy),
 • zapewnia wynagrodzenie za prace weterynaryjne wykonywane w ramach jego własnej hodowli.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy jako lekarz weterynarii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka francuskiego będzie niekwestionowanym atutem),
 • duża wiedza z zakresu weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność aklimatyzacji,
 • chęć osiedlenia się we Francji i prowadzenia tam własnej działalności, przy wsparciu i współpracy z Klientem.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu! Prześlij swoje CV na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem:

„LEKARZ WETERYNARII”

 

Pamiętaj o załączeniu do swojej aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:44
 

Specjalizacja - Rozród zwierzat

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w porozumieniu z Krajową Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii zamierza zorganizować kolejne Specjalizacyjne Studium Podyplomowe „ROZRÓD ZWIERZĄT”.


Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć - styczeń 2010 roku
Czas trwania - 5 semestrów


Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pod adresem:

Prof. Jan Twardoń
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja telefoniczna: lek. wet. Maciej Bednarski, lek. wet. Joanna Polańska

tel.: +48 71 32 05 318


Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. nr 131, poz. 667 z 28.11.1994 r.)
Termin składania dokumentów upływa 30 października 2009 roku.Kierownik specjalizacji,
prof. Jan Twardoń

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 19:57
 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Lekarzy Weterynarii WIL-W 8 maja 2009

Email Drukuj PDF

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Lekarzy Weterynarii

Warszawskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejZjazd Izby Warszawskiej, który odbył się 8 maja 2009 r., wyłonił nowe władze okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych na V kadencję oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, zaplanowany na czerwiec 2009 r.


Przypomnijmy, że Izba Warszawska, przez dwie kadencje kierowana przez Tadeusza Jakubowskiego, jako najliczniejsza – znajduje się w sytuacji szczególnej. Wyraźnie widoczne są istotne różnice w priorytetach i oczekiwaniach od władz samorządu ze strony lekarzy stołecznych i leżących dalej od Warszawy powiatów rolniczych. W stolicy mieści się Ministerstwo Rolnictwa i Główny Inspektorat Weterynarii, Sejm i Senat RP. To sprawia, że od władz okręgowego samorządu oczekuje się większej aktywności w kontaktach z decydentami i legislatorami.
Mimo, że im większe gremium, tym trudniej o wypracowanie wspólnego, satysfakcjonującego wszystkich stanowiska, choć najtrudniej przy tak dużej liczbie lecznic sprawować nadzór nad należytym i rzetelnym wykonywaniem zawodu – proporcjonalnie jest tu stosunkowo mało skarg do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, a Krajowa Rada nie musiała rozpatrywać odwołań od decyzji warszawskiej rady okręgowej.
Z oczywistych względów członkowie Izby Warszawskiej byli „motorem” akcji protestacyjnej w 2007 r. , uświadamiającej decydentom i społeczeństwu problemy Inspekcji Weterynaryjnej, z równie oczywistych przyczyn – tu najczęściej organizuje się sympozja i konferencje, przybliżające praktykom współczesną wiedzę przy wykorzystaniu zaplecza i potencjału naukowego SGGW.
Na prezesie rady okręgowej, reprezentującej ponad 1500 lekarzy spoczywa zatem bardzo odpowiedzialne zadanie. Tadeuszowi Jakubowskiemu udało się je zrealizować właściwie, o czym świadczyły nie tylko brawa, towarzyszące wnioskowi o udzielenie absolutorium, postawionemu przez Komisję Rewizyjną, ale także wypowiedzi przedstawicieli blisko z naszym związanych samorządów lekarzy medycyny i aptekarzy, wyrażających prawdziwy podziw dla dokonań naszej Izby. Podobne zdanie wypowiadał też poseł , członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Maria Boratyn-Laudańska. 
Zjazd, któremu przewodniczył Marek Sankiewicz z Płocka, wybrał na stanowisko prezesa Krzysztofa Anusza, dotychczasowego sekretarza rady okręgowej, mającego też duże doświadczenie w pracach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w poprzednich kadencjach. 
Pozornie mogłoby się wydawać, że nauczyciel akademicki jest daleki od problematyki codziennej pracy praktyka klinicysty czy inspektora weterynaryjnego. To jednak błędne przekonanie. Właśnie pracownik uczelni, jako stosunkowo najmniej zależny od urzędowej hierarchii w Inspekcji i nie zainteresowany wyznaczeniami powiatowego lekarza – może najbardziej obiektywnie występować w dyskusjach, niekiedy związanych z rozbieżnymi interesami poszczególnych grup zawodowych. Krzysztof Anusz jest epizootiologiem, niedawno uzyskał też specjalizację z higieny weterynaryjnej i administracji, prowadzi zajęcia ze studentami w rzeźniach i na fermach hodowlanych, co dowodzi, że – podobnie jak jego poprzednik – doskonale zna wszystkie aspekty działalności weterynaryjnej.
W skład Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, obok prezesa Krzysztofa Anusza weszli Józef Białowąs, Jerzy Chodkowski, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Paweł Jakubczak, Tadeusz Jakubowski, Andrzej Karkoszka, Paweł Kita, Maciej Klockiewicz, Bogdan Latko, Wiesław Łada, Marek Mastalerek, Edmund Matey, Witold Narkiewicz – Jodko, Paweł Ostrach, Zofia Piotrowska, Marek Radzikowski, Marek Sankiewicz, Robert Wyszomirski i Czesław Żurawski.
Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej wybrany został Stanisław Tęsiorowski, a jego zastępcami Mariusz Dobosz, Robert Janik, Michał Olszewski i Lucjan Witkowski. 
Ośmioosobowy sąd lekarsko-weterynaryjny stanowią Ludomir Bętkowski, Tomasz Bielawski, Anna Grzybicka, Andrzej Koryś, Przemysław Laudański, Marian Przybysz, Marian Ruszczyński i Anna Staszewska, a komisję rewizyjną Andrzej Milik, Krzysztof Półtorak i Jerzy Sowula. 
Delegatami na Krajowy Zjazd, czyli do najwyższej władzy naszego samorządu wybrani zostali Krzysztof Anusz, Marian Białokozowicz, Józef Białowąs, Tomasz Bielawski, Cezary Bogusz, Jerzy Chodkowski, Kourou Dembele, Mariusz Dobosz, Zbigniew Fronczak, Grzegorz Futera, Ryszard Gałka, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Anna Grzybicka, Cezariusz Hałas, Paweł Jakubczak, Tadeusz Jakubowski, Robert Janik, Andrzej Karkoszka, Paweł Kita, Maciej Klockiewicz, Włodzimierz Kluciński, Janusz Kornatowski, Tomasz Kowalczyk, Bogdan Latko, Przemysław Laudański, Wiesław Łada, Henryk Łapiński, Marek Mastalerek, Edmund Matey, Paweł Meyer, Andrzej Milik, Emilia Morawska – Michalak, Witold Narkiewicz – Jodko, Michał Olszewski, Paweł Ostrach, Zofia Piotrowska, Witold Pleśniak, Joanna Pławińska – Czarnak, Krzysztof Półtorak, Marian Przybysz, Marek Radzikowski, Marian Ruszczyński, Marek Sankiewicz, Antoni Schollenberger, Jerzy Sowula, Anna Staszewska, Stanisław Tęsiorowski, Beata Tomanek, Grzegorz Towstyga, Michał Tracz, Małgorzata Wasiluk, Jacek Witkowski, Teresa Wojda, Henryk Wojdat, Robert Wyszomirski i Czesław Żurawski.
To reprezentanci Mazowsza na najbliższe lata, do których jeszcze przed Zjazdem powinniśmy kierować postulaty i wnioski w sprawach, które uznajemy za najistotniejsze dla naszego zawodu. Niestety nie znaleźli się wśród nich reprezentanci większości warszawskich dzielnic i kilku podwarszawskich powiatów. Podobny problem trapi lekarzy weterynarii z największych miast i siedzib ośrodków akademickich – Krakowa, Wrocławia, Olsztyna i Lublina. Nie znaczy to, że nie ma tam osób zainteresowanych pracą na rzecz samorządu. To raczej dowód, że należy doprowadzić do takich rozwiązań, które umożliwią im taką działalność, której pozbawił ich brak kworum na zebraniach w rejonach wyborczych.
Dlatego gratulując wszystkim wybranym delegatom na Krajowy Zjazd należy im życzyć dokonania wyboru takich władz, które z sukcesem przeprowadzą nasz samorząd przez najbliższe lata, które wobec planowanych zamachów na konstytucyjne uprawnienia samorządów zaufania publicznego – nie zapowiadają się wcale łatwo.

Opracował Jacek Krzemiński

Poprawiony: czwartek, 22 października 2009 09:44
 

Praca dla absolwentów - Żyrardów

Email Drukuj PDF

Gabinet weterynaryjny Mar-Vet w Żyrardowie przyjmie na staż lekarzy weterynarii do pracy z małymi zwierzętami. Posiadamy RTG, USG, własne laboratorium analityczne. Oferujemy ciekawą pracę w młodym, czteroosobowym, rozwijającym się zespole. Realna szansa na zatrudnienie po odbyciu stażu.

 

Kontakt:

lek.wet. Mariusz Komorowski,

ul. kap. Pałaca 33F,

96-300 Żyrardów

tel.: +48 694 73 71 87

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.mar-vet.pl

 

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:53
 

Sprawa Honoru

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

O umówionej porze do gabinetu weszło małżeństwo Holendrów zapisanych na konsultację ze szczeniakiem. Po wstępnych pytaniach i założeniu karty zapytałem o kopiowane u szczeniaka uszy. I wtedy właścicielka psa opowiedziała bardzo przykrą dla niej historię. Odwiedziła rodzimą (holenderską) klinikę weterynaryjną z tym samym szczenięciem kilka tygodni wcześniej by uzgodnić terminy odrobaczania i szczepienia. W miarę trwania wizyty w gabinecie przybywało personelu a wraz z nim ostrych słów pod jej adresem. Zażądano nazwiska i adresu lekarza, który dokonał kopiowania uszu u szczeniaka, straszono procesem i wysoką grzywną ją i lekarza. Uratowała się mówiąc, ze szczeniaka kupiła w Polsce i miał już kopiowane uszy. Wtedy nasłuchała się komentarzy na temat naszego kraju, naszych lekarzy weterynarii i naszego braku szacunku dla prawa. Dopiero wtedy zechciano zająć się psem i potraktować go jako pacjenta.
Opowiedziana mi historia zakończona została pytaniem, czy w Polsce takie zabiegi (kopiowanie uszu) są zgodne z prawem. Odpowiedziałem, ze od 1997 roku są zabronione ustawą o ochronie zwierząt. Zapytała wtedy, dlaczego więc szczeniak, którego wtedy kupiła w Polsce miał przycięte uszy? Odpowiedziałem, ze widocznie dlatego, ze w Polsce niektórzy lekarze nie obawiają się niczego łamiąc prawo. Sam spotykam się z podobnymi przypadkami nierzadko. Nazwiska (szczególnie jedno) lekarzy powtarzają się od lat te same i nic się nie dzieje mimo upływ czasu.
Ciekawe jak długo jeszcze fatalna opinia o naszym zawodzie w Holandii będzie miała uzasadnienie?


dr Adam Michał Janicki

 

Dawna Medycyna i Weterynaria

Email Drukuj PDF

W dniach 6-8 maja 2009 r. w Chełmnie nad Wisłą odbyła się II Konferencja Naukowa „Dawna medycyna i weterynaria”.
Wiodącym tematem była „MEDYCYNA I WETERYNARIA MILITARNA”

Przedstawione prace dotyczyły szeroko pojętej historii medycyny i weterynarii wraz z dziedzinami pokrewnymi i związanymi pośrednio (ochrona środowiska, kultura, religia itp.)
Głównym celem organizatorów było przybliżenie i przedstawienie historii wojskowej medycyny i weterynarii, tak niezbędnych dziedzin wiedzy podczas konfliktów zbrojnych. 
Wybór miejsca konferencji dla uczestników jej pierwszej edycji jest zrozumiały, wszystkich innych zachęcamy do odwiedzenia Chełmna. 
Na konferencji był również obecny Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusz Jakubowski.

Informacje o Konferencji znajdują się na stronie http://www.uwm.edu.pl/wmw/

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:57
 

Nieuprawnione używanie pieczątki

Email Drukuj PDF

Informuję, że z dniem 1 listopada 2006r. zaprzestałam wykonywania działalności gospodarczej pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska Pułazie 12 07-323 Zaręby Kościelne NIP 118-148-92-05 Regon 551260740” i w związku z tym nie ponoszę odpowiedzialności za żadne działania zawodowe podejmowane bez mojego upoważnienia w moim imieniu przez osoby trzecie posługujące się moją pieczątką firmową lub pieczątką zbliżoną.

Poprawiony: piątek, 25 września 2009 12:30
 

Regulamin wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA Nr 78 /00/IIKRLW z 9.12.2000 r.
13.09.2004 zm. uchwała nr 88/2004/III KRLW
2.09.2008 zm. uchwała nr 109/2008/IV KRLW

Regulamin

wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów
(tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin okresla zasady, tryb wyborów i odwoływania:


 1. delegatów na okregowy zjazd lekarzy weterynarii,
 2. członków organów izb lekarsko-weterynaryjnych,
 3. osób pełniacych stanowiska funkcyjne w organach izb lekarsko-weterynaryjnych,
 4. delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.Regulamin wyborów - w formacie PDF

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 15:00
 

Komunikat w sprawie kas rejestrujących

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Warszawa, 30 grudnia 2008
KILW/03211/70/08


Komunikat w sprawie kas rejestrujących


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że Minister Finansów w Dz.U. Nr. 228 pod poz. 1510 z dnia 29 grudnia 2008 r. opublikował rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z zapisem §3 ust 1 tego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników wymienionych w załączniku do rozporządzenia wymienionych w pozycji 1-33 lekarze weterynarii umieszczeni są pod poz. 26. Symbol PKWiU „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej”.

Komentarz: do końca roku 2009 lekarze weterynarii maja obowiązek zmiany PKWiU w Urzędach Statystycznych wg nowej klasyfikacji PKD i PKWiU. Dnia 29.12.2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów , które zwalniają z obowiązku rejestracji kasami dochodów przedstawicieli wolnych zawodów w tym lekarzy weterynarii.

Opracował: V-ce Prezes Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Mirosław Tomaszewski


dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 13:00
 

Opinia prawna - recepty weterynaryjne

Email Drukuj PDF

Opinia prawna - system zaopatrzenia lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne dotyczące wystawiania recept


Opinia prawna

Dotycząca: systemu zaopatrzenia lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne dotyczące wystawiania recept.
Zaopatrzenie lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne jakim powinna odpowiadać recepta wystawiona przez lekarza reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r., w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. Nr 97 poz. 891 z 2003 r.).


Czytając tekst Rozporządzenia, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji przy realizacji recepty w aptece, lekarze weterynarii, powinni zwrócić uwagę na treść całego przepis § 8 Rozporządzenia, który, cytuję:
§ 8. 1. Zaopatrzenie w druki recept prowadzą hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.

2. Recepty na produkty lub leki zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe wydawane są przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub wskazany przez niego podmiot.


................................. 
Zwracam tu uwagę na ust. 2 tego przepisu, ponieważ Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach a ostatnio także Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie na podstawie informacji (skarg) napływających z aptek, sygnalizują przypadki, że lekarze weterynarii dość często wystawiają recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe na zwykłych receptach nabywanych w hurtowniach farmaceutycznych a zatem apteki odmawiają realizacji recept tego rodzaju co prowadzi do niepotrzebnych kontrowersji.
.................................


Opinia prawna opracowana przez radcę prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Zdzisława Czarneckiego
Z wyrazami szacunku,

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

al. Przyjaciół 1 lok. 2
00-565 Warszawa
tel/fax: (+48 22) 628 93 35
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.vetpol.org.pl

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 13:04
 


Strona 4 z 5