ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 5 lutego 2014r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 30 stycznia 2014r.

Start Aktualności
Aktualności

Bezpłatne szkolenia z funduszy UE

Email Drukuj PDF

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2010 09:35
 

Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy Państwu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki.
Obok projektu ustawy znajdą państwo opinię o zgodności projektu z prawem wspólnotowym oraz projekty dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
- w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań
- w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych.


Druk sejmowy nr 2636 (projekt ustawy, uzasadnienie, projekty rozporządzeń ) plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2010 13:10
 

Podatek VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W 2010 roku stawka podatku VAT od usług lekarsko-weterynaryjnych nie ulega zmianie.

Poniżej przedstawiamy Państwu opinię prawną radcy prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na temat podatku VAT.
Opinia prawna plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 14:06
 

Wyznaczenia do badania mięsa - Sokołów Podlaski

Email Drukuj PDF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
wyznaczy 4 lekarzy weterynarii do badania mięsa w rzeźniach.

Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu
- 3-miesięczny staż pracy w zakładach mięsnych
- aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- aktualne badania okulistyczne
- zaświadczenie o ukończonym kursie dot. badania mięsa metodą wytrawiania
 
Z poważaniem,
 
Czesław Żurawski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Telefon: 25 787-39-83

Poprawiony: czwartek, 21 stycznia 2010 09:11
 

Komunikat w sprawie kas rejestrujących

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Przedstawiamy Państwu komunikat i omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kas rejestrujących i ich stosowania w 2010 r.
Od 23 kwietnia 2010 r. zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego traci moc przepis zawarty w art. 111 ust. 7 pkt 3 i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z tym, jeśli sytuacja prawna nie ulegnie zmianie, lekarze weterynarii będą zobowiązani po tej dacie prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących (fiskalnych).

Komunikat plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2009 09:45
 

Odpowiedź na Apel VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

Email Drukuj PDF

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej na Apel VII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 r. o zapewnienie terminowego regulowania należności za wykonywanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt.

Apel plik w formacie PDF
Odpowiedź plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2009 09:48
 

Wręczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii nowym członkom WIL-W

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Fotoprezentacja

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 14:11
 

Nowe Wydziały Medycyny Weterynaryjnej - stanowiska Rad Wydziałów

Email Drukuj PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - dokument w formacie PDF

Stanowisko Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - dokument w formacie PDF

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2009 14:35
 

Stanowisko KIL-W w spr. nowych wydziałów weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

6 listopada 2009 r. Rada Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjęła stanowisko w sprawie projektu utworzenia nowych wydziałów medycyny weterynaryjnej w publicznych szkołach wyższych.

Stanowisko KRL-W

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 11:10
 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjne

Email Drukuj PDF

Przedstawiamu Państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a także korespondencję pomiędzy Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą w/w ustawy.

Pismo przewodnie MRiRW do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Projekt ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo przewodnie KIL-W w sprawie uwag do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Uwagi KIL-W do projektu ustawy o IW i ochronie zdrowia zwierząt

Pismo w sprawie uwag do ustawy o IW skierowane do MRiRW

Odpowiedź MRiRW

Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2009 10:56
 

Prywatne laboratoria w programie zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

dr Janusz Związek
Główny Lekarz Weterynarii
Główny Inspektorat Weterynarii

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą o umożliwienie uczestnictwa laboratoriów prywatnych w wykonywaniu badań monitoringowych przy kontynuacji programu zwalczania zakażeń pałeczkami Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) - próbki z inicjatywy hodowcy.
Aktualny program kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku. Proszę o uwzględnienie w programach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt prywatnych laboratoriów spełniających wszystkie ustawowe wymagania wynikające z art. 24 ust.3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.
Sektor prywatny działający w tym obszarze nie może być dyskryminowany ani pomijany przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną, ponieważ byłoby to niezgodne z dyrektywami Unijnymi oraz w sposób jednoznaczny ograniczałoby konkurencyjność i dostępność do tego typu badań przez producentów żywności.
 
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
3. Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
4. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
5. Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
6. Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
7. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
8. Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy
9. Graniczni Lekarze Weterynarii – wszyscy
10. Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

 

Komunikat Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Warszawa, dnia 12.10 2009

 

 

KOMUNIKAT

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

 

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej informuje, że w dniu 25 września 2009 r. wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie leczenia psa rasy bernardyn o nazwie Trevor przez lekarza weterynarii Marka Klamczyńskiego.

W związku z powyższym Rzecznik prosi osoby będące świadkami leczenia wymienionego psa lub posiadające inne istotne informacje w sprawie o zgłaszanie się pod nr telefonu 609  593 100 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. celem przesłuchania.

 

Jednocześnie Rzecznik uprzejmie wyjaśnia, że na mocy art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. g
w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. z dnia 25 czerwca 2007 Dz. U. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.) właściwym organem w sprawach dotyczących nieprawidłowych warunków utrzymania zwierząt w schroniskach jest właściwy terytorialnie dla miejsca lokalizacji schroniska Powiatowy Lekarz Weterynarii lub ewentualnie w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa właściwe organy ścigania.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Stanisław Tęsiorowski

Poprawiony: środa, 21 października 2009 21:27
 

Absolwent WMW szuka pracy

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo, poszukuję pracy w charakterze lekarza weterynarii. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kończę staż w całodobowej klinice weterynaryjnej w Warszawie. Chciałabym rozpocząć pracę od listopada tego roku.

Aleksandra Krauzowicz

tel.: +48 508 45 75 51

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Praca dla technika - Warszawa

Email Drukuj PDF

Poszukujemy technika weterynarii do pracy w lecznicy małych zwierząt w Warszawie. Lecznica posiada pełne zaplecze diagnostyczne. Praca w młodym, miłym i życzliwym zespole. Doświadczenie nie jest bezwzględnie wymagane. Chętnie widziani również absolwenci.

Osoba kontaktowa: Tomasz Seweryn

tel.: +48 605 39 07 34

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 08 2009

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że na polskim rynku pojawił się produkt niewiadomego pochodzenia o nazwie T.C.P. Niedopuszczony do obrotu produkt leczniczy weterynaryjny rozprowadzany jest w butelkach 100ml jako roztwór do iniekcji.
Ostrzegam przed nabywaniem i stosowaniem produktu T.C.P.
Każdy przypadek znalezienia produktu należy zgłosić do organów ścigania oraz niezwłocznie informować o tym fakcie Głównego Lekarza Weterynarii.

Cały komunitat w formacie PDF

Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:29
 

Praca - Sokołów Podlaski

Email Drukuj PDF

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim Zatrudni lekarzy weterynarii na stanowisku inspektorów weterynarii.

tel.: +48 25 781 27 01

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 19:56
 

Praca

Email Drukuj PDF

Lekarz weterynarii Zbigniew Nieroda pilnie poszukuje lekarza weterynarii do gabinetu weterynaryjnego.

tel.: +48 502 41 02 87

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:02
 

Praca - Otwock

Email Drukuj PDF

Praca dla lekarza weterynarii ze stażem lub bez. Praca w gabinecie weterynaryjnym w młodym i życzliwym zespole. Zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 lub cały etat w Otwocku.

Oktawiusz Krawczyński

tel: +48 502 15 15 45

 

Praca dla LEKARZA WETERYNARII - Francja

Email Drukuj PDF

INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza oferta jest dla Ciebie! Dla naszego Klienta w Normandii we Francji, właściciela profesjonalnej hodowli psów i kotów, poszukujemy lekarza weterynarii zainteresowanego otwarciem własnej działalności w tymże kraju. Poszukiwana osoba powinna mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, dość dobrze znać angielski lub francuski i mieć motywację do dłuższego pobytu we Francji. W grę wchodzą również pary lub małżeństwa, które chciałyby wspólnie prowadzić działalność weterynaryjną.

 

KLIENT:

 • oferuje wsparcie i pomoc we wszelkich formalnościach związanych z otwarciem we Francji własnej działalności weterynaryjnej oraz w organizacji zakwaterowania dla lekarza weterynarii,
 • zapewnia pomoc (także finansową) w organizacji siedziby firmy, zapewnienia stałych zleceń (własna hodowla oraz zaprzyjaźnieni hodowcy),
 • zapewnia wynagrodzenie za prace weterynaryjne wykonywane w ramach jego własnej hodowli.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy jako lekarz weterynarii,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka francuskiego będzie niekwestionowanym atutem),
 • duża wiedza z zakresu weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność aklimatyzacji,
 • chęć osiedlenia się we Francji i prowadzenia tam własnej działalności, przy wsparciu i współpracy z Klientem.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu! Prześlij swoje CV na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem:

„LEKARZ WETERYNARII”

 

Pamiętaj o załączeniu do swojej aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 20:44
 

Specjalizacja - Rozród zwierzat

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w porozumieniu z Krajową Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii zamierza zorganizować kolejne Specjalizacyjne Studium Podyplomowe „ROZRÓD ZWIERZĄT”.


Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć - styczeń 2010 roku
Czas trwania - 5 semestrów


Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa pod adresem:

Prof. Jan Twardoń
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja telefoniczna: lek. wet. Maciej Bednarski, lek. wet. Joanna Polańska

tel.: +48 71 32 05 318


Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. nr 131, poz. 667 z 28.11.1994 r.)
Termin składania dokumentów upływa 30 października 2009 roku.Kierownik specjalizacji,
prof. Jan Twardoń

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 19:57
 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Lekarzy Weterynarii WIL-W 8 maja 2009

Email Drukuj PDF

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Lekarzy Weterynarii

Warszawskiej Izby Lekarsko-WeterynaryjnejZjazd Izby Warszawskiej, który odbył się 8 maja 2009 r., wyłonił nowe władze okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych na V kadencję oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, zaplanowany na czerwiec 2009 r.


Przypomnijmy, że Izba Warszawska, przez dwie kadencje kierowana przez Tadeusza Jakubowskiego, jako najliczniejsza – znajduje się w sytuacji szczególnej. Wyraźnie widoczne są istotne różnice w priorytetach i oczekiwaniach od władz samorządu ze strony lekarzy stołecznych i leżących dalej od Warszawy powiatów rolniczych. W stolicy mieści się Ministerstwo Rolnictwa i Główny Inspektorat Weterynarii, Sejm i Senat RP. To sprawia, że od władz okręgowego samorządu oczekuje się większej aktywności w kontaktach z decydentami i legislatorami.
Mimo, że im większe gremium, tym trudniej o wypracowanie wspólnego, satysfakcjonującego wszystkich stanowiska, choć najtrudniej przy tak dużej liczbie lecznic sprawować nadzór nad należytym i rzetelnym wykonywaniem zawodu – proporcjonalnie jest tu stosunkowo mało skarg do rzeczników odpowiedzialności zawodowej, a Krajowa Rada nie musiała rozpatrywać odwołań od decyzji warszawskiej rady okręgowej.
Z oczywistych względów członkowie Izby Warszawskiej byli „motorem” akcji protestacyjnej w 2007 r. , uświadamiającej decydentom i społeczeństwu problemy Inspekcji Weterynaryjnej, z równie oczywistych przyczyn – tu najczęściej organizuje się sympozja i konferencje, przybliżające praktykom współczesną wiedzę przy wykorzystaniu zaplecza i potencjału naukowego SGGW.
Na prezesie rady okręgowej, reprezentującej ponad 1500 lekarzy spoczywa zatem bardzo odpowiedzialne zadanie. Tadeuszowi Jakubowskiemu udało się je zrealizować właściwie, o czym świadczyły nie tylko brawa, towarzyszące wnioskowi o udzielenie absolutorium, postawionemu przez Komisję Rewizyjną, ale także wypowiedzi przedstawicieli blisko z naszym związanych samorządów lekarzy medycyny i aptekarzy, wyrażających prawdziwy podziw dla dokonań naszej Izby. Podobne zdanie wypowiadał też poseł , członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Maria Boratyn-Laudańska. 
Zjazd, któremu przewodniczył Marek Sankiewicz z Płocka, wybrał na stanowisko prezesa Krzysztofa Anusza, dotychczasowego sekretarza rady okręgowej, mającego też duże doświadczenie w pracach Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w poprzednich kadencjach. 
Pozornie mogłoby się wydawać, że nauczyciel akademicki jest daleki od problematyki codziennej pracy praktyka klinicysty czy inspektora weterynaryjnego. To jednak błędne przekonanie. Właśnie pracownik uczelni, jako stosunkowo najmniej zależny od urzędowej hierarchii w Inspekcji i nie zainteresowany wyznaczeniami powiatowego lekarza – może najbardziej obiektywnie występować w dyskusjach, niekiedy związanych z rozbieżnymi interesami poszczególnych grup zawodowych. Krzysztof Anusz jest epizootiologiem, niedawno uzyskał też specjalizację z higieny weterynaryjnej i administracji, prowadzi zajęcia ze studentami w rzeźniach i na fermach hodowlanych, co dowodzi, że – podobnie jak jego poprzednik – doskonale zna wszystkie aspekty działalności weterynaryjnej.
W skład Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, obok prezesa Krzysztofa Anusza weszli Józef Białowąs, Jerzy Chodkowski, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Paweł Jakubczak, Tadeusz Jakubowski, Andrzej Karkoszka, Paweł Kita, Maciej Klockiewicz, Bogdan Latko, Wiesław Łada, Marek Mastalerek, Edmund Matey, Witold Narkiewicz – Jodko, Paweł Ostrach, Zofia Piotrowska, Marek Radzikowski, Marek Sankiewicz, Robert Wyszomirski i Czesław Żurawski.
Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej wybrany został Stanisław Tęsiorowski, a jego zastępcami Mariusz Dobosz, Robert Janik, Michał Olszewski i Lucjan Witkowski. 
Ośmioosobowy sąd lekarsko-weterynaryjny stanowią Ludomir Bętkowski, Tomasz Bielawski, Anna Grzybicka, Andrzej Koryś, Przemysław Laudański, Marian Przybysz, Marian Ruszczyński i Anna Staszewska, a komisję rewizyjną Andrzej Milik, Krzysztof Półtorak i Jerzy Sowula. 
Delegatami na Krajowy Zjazd, czyli do najwyższej władzy naszego samorządu wybrani zostali Krzysztof Anusz, Marian Białokozowicz, Józef Białowąs, Tomasz Bielawski, Cezary Bogusz, Jerzy Chodkowski, Kourou Dembele, Mariusz Dobosz, Zbigniew Fronczak, Grzegorz Futera, Ryszard Gałka, Juliusz Gorzkoś, Jacek Gruszczyński, Anna Grzybicka, Cezariusz Hałas, Paweł Jakubczak, Tadeusz Jakubowski, Robert Janik, Andrzej Karkoszka, Paweł Kita, Maciej Klockiewicz, Włodzimierz Kluciński, Janusz Kornatowski, Tomasz Kowalczyk, Bogdan Latko, Przemysław Laudański, Wiesław Łada, Henryk Łapiński, Marek Mastalerek, Edmund Matey, Paweł Meyer, Andrzej Milik, Emilia Morawska – Michalak, Witold Narkiewicz – Jodko, Michał Olszewski, Paweł Ostrach, Zofia Piotrowska, Witold Pleśniak, Joanna Pławińska – Czarnak, Krzysztof Półtorak, Marian Przybysz, Marek Radzikowski, Marian Ruszczyński, Marek Sankiewicz, Antoni Schollenberger, Jerzy Sowula, Anna Staszewska, Stanisław Tęsiorowski, Beata Tomanek, Grzegorz Towstyga, Michał Tracz, Małgorzata Wasiluk, Jacek Witkowski, Teresa Wojda, Henryk Wojdat, Robert Wyszomirski i Czesław Żurawski.
To reprezentanci Mazowsza na najbliższe lata, do których jeszcze przed Zjazdem powinniśmy kierować postulaty i wnioski w sprawach, które uznajemy za najistotniejsze dla naszego zawodu. Niestety nie znaleźli się wśród nich reprezentanci większości warszawskich dzielnic i kilku podwarszawskich powiatów. Podobny problem trapi lekarzy weterynarii z największych miast i siedzib ośrodków akademickich – Krakowa, Wrocławia, Olsztyna i Lublina. Nie znaczy to, że nie ma tam osób zainteresowanych pracą na rzecz samorządu. To raczej dowód, że należy doprowadzić do takich rozwiązań, które umożliwią im taką działalność, której pozbawił ich brak kworum na zebraniach w rejonach wyborczych.
Dlatego gratulując wszystkim wybranym delegatom na Krajowy Zjazd należy im życzyć dokonania wyboru takich władz, które z sukcesem przeprowadzą nasz samorząd przez najbliższe lata, które wobec planowanych zamachów na konstytucyjne uprawnienia samorządów zaufania publicznego – nie zapowiadają się wcale łatwo.

Opracował Jacek Krzemiński

Poprawiony: czwartek, 22 października 2009 09:44
 


Strona 4 z 6