ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 29 października 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze najpóźniej do 22 października 2020 r.

Start Paszporty dla zwierząt
Paszporty dla zwierząt towarzyszących

Paszporty dla zwierząt towarzyszących - cena, koszt wystawienia

Email Drukuj PDF

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
z dnia 16 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1574) - Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 12 czerwca 2019 11:01
 

Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Email Drukuj PDF

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 27 listopada 2019 09:55
 

Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Email Drukuj PDF

Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii - plik w formacie PDF

Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 12:40
 

Wprowadzanie danych z paszportu online do systemu Wet Systems

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem https://wetsystems.org.pl/ został uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych. Do dnia 30.06.16 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu w godzinach 8.00-16.00.

Od dnia 1 lipca 2016 r. paszporty będą wprowadzane do „Wetsystems” wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy je wystawili, a zwrotki zostaną całkowicie wycofane!

Od dnia  1 lipca 2016 r istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załączniku „ dokumentacja na start” - plik w formacie PDF

Prosimy również o zapoznanie się z tekstem jednolitym pt.: Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii

Poprawiony: poniedziałek, 28 listopada 2016 12:16
 

Uchwała KRLW Nr 38/2014/VI

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 38/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE) - plik w formacie PDF

 

Uchwała KRLW Nr 37/2014/VI

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących - plik w formacie PDF

 

Załącznik do Uchwały Nr 37/2014/VI - plik w formacie PDF

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 13:41
 

Nowe druki paszportów! Komunikat 5

Email Drukuj PDF

Uwaga!
Informujemy, że nowe druki paszportów dla zwierząt towarzyszących, obowiązujące od 29 grudnia 2014 r., będą dostępne w biurze WILW od 22 grudnia br. Jednocześnie przypominamy, że do 28 grudnia br. włącznie, przy wystawianiu paszportów należy posługiwać się wyłącznie starymi drukami, które są wciąż do nabycia w biurze WILW.

Zmianie ulegają również zasady wystawiania paszportów. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (387.6 kB) oraz w instrukcji zamieszczonej na pierwszych stronach paszportu. Cena zakupu paszportu oraz opłata za jego wystawienie pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 21,00 zł i 51,00 zł.

Sprzedaż paszportów: poniedziałek-środa, 10.00-13.00.

Poprawiony: środa, 21 stycznia 2015 13:08
 

wniosek o wpisanie do rejestru osób uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Email Drukuj PDF

Wniosek o wpisanie do rejestru osób uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących - plik w formacie PDF

Wniosek o wpisanie zmian w rejestrze osób uprawnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących - plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 04 marca 2020 09:12
   

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Polski

Email Drukuj PDF

Instrukcja przygotowana przez Główny Inspektorat Weterynarii

Poprawiony: piątek, 06 września 2013 07:26
   

PUREVAX RABIES - terminy szczepień kotów przed podróżą

Email Drukuj PDF

Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 22 grudnia 2011 r., sygn. GIWz.410/PK-46/11 w spr. terminu szczepień kotów przeciwko wściekliźnie szczepionką PUREVAX RABIES przed podróżą do krajów UE - plik w formacie PDF.

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2012 08:36
 

Import zwierząt towarzyszących do krajów UE

Email Drukuj PDF

Opublikowana w Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011r., decyzja wykonawczą Komisji 2011/874/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiającą wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii - plik w formacie PDF.

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2012 21:43
 

Podstawowa instrukcja wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Email Drukuj PDF

Plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2011 10:18
 

Zmiana przepisów regulujących wywóz zwierząt towarzyszących do Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Maltę

Email Drukuj PDF

Plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2011 09:14
 

Paszporty-identyfikacja zwierząt

Email Drukuj PDF

Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 13 stycznia 2011 r., wraz z notą wyjaśniającą  Komisji Europejskiej nr SANCO/D1/HK/cg(2010)d/981238) w odniesieniu do art. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę Rady 95/65/EWG w zakresie identyfikacji psów, kotów i fretek.

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 09:30
 

Opłata za legalizację paszportu dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Zgodnie z pkt. 5 części II (legalizacja dokumentu) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej powiatowy lekarz weterynarii pobiera opłatę za dokonanie legalizacji paszportu dla zwierząt.
Opłata wynosi 26 zł.

Ustawa o opłacie skarbowej: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 29 września 2010 08:53
 

Nowe rozporządzenia

Email Drukuj PDF

Nowe rozporządzenia dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących
pismo przewodnie - format PDF
Rozporządzenie Komisji nr 388/2010 - format PDF
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 438/2010 - format PDF

 

Warunki podróżowania z psami, kotami i fretkami do Wielkiej Brytanii i Szwecji

Email Drukuj PDF

plik w formacie PDF

Poprawiony: piątek, 21 marca 2014 12:21
 

Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie materiału do badania serologicznego

Email Drukuj PDF

Materiałem do badania serologicznego jest surowica. Powstaje ona w wyniku krzepnięcia krwi i organizacji skrzepu, a od osocza różni się brakiem fibrynogenu.
Krew powinna być pobrana w sposób jałowy jak również w sposób jałowy powinna być opracowana przed wysłaniem do pracowni serologicznej laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.


UWAGA!

Jeżeli czas transportu i temperatura w czasie transportu nie przekraczają kilkunastu godzin i 4-120C dopuszcza się przesłanie do badania skrzepu krwi z wydzieloną surowicą.

PREFEROWANA JEST JEDNAK SUROWICA.

 


Krew pobierana jest przez lekarza weterynarii, który przed jej pobraniem winien jest sprawdzić i zanotować numer identyfikacyjny zwierzęcia.

 

Pobieranie próbek krwi

Pobrać jałowo strzykawką krew (około 3-5 ml), tak by uzyskać nie mniej niż 1,5 ml surowicy.

Pobraną krew wtłoczyć delikatnie do jałowej probówki polistyrenowej lub polietylenowej tak by strumień pobranej krwi spływał skośnie po ścianie, co zapobiega hemolizie krwinek. 
Po wlaniu krwi do probówki należy ją zamknąć jałowym korkiem. Przy wykonywaniu tych czynności należy przestrzegać zasad aseptyki.


UWAGA! 
Niewskazane jest pobieranie krwi sama igłą z odbieraniem wypływającej krwi do przyłożonej niżej probówki, tak jak to jest niekiedy praktykowane przy uzyskiwaniu krwi do badań biochemicznych. W wyjątkowych przypadkach (trudności w pobieraniu, wielkość zwierzęcia) dopuszcza się takie pobieranie krwi. Należy jednak zwrócić uwagę, by krew powoli spływała  po ściance probówki. 
Nie należy stosować żadnych środków przeciwkrzepliwych (antykoagulantów) lub środków konserwujących.

 

Wstępne opracowanie próbki krwi

Pobraną próbkę krwi pozostawić w temperaturze pokojowej (2-3 godz.) lub lepiej w temperaturze 370C do czasu powstania skrzepu (30-45 minut).
W celu przyspieszenia organizacji skrzepu należy oddzielić go od ścian probówki przy użyciu jałowej cienkiej bagietki lub jałowej pipety pasteurowskiej.
Umieścić krew w lodówce w temperaturze 40C na okres  kilku do kilkunastu godzin do uzyskania całkowitej organizacji skrzepu.
Oddzielić surowice od skrzepu zlewając ja ostrożnie do nowej, jałowej probówki.


UWAGA!

Jeżeli przy zlewaniu surowicy lub odciąganiu dostanie się do niej nawet niewielka ilość krwinek czerwonych, surowice należy odwirować i ponownie odciągnąć. Wirować należy przez 10-15 minut przy sile nie przekraczającej 1000xg (1200-1700 obr./min. w zależności od typu wirówki), gdyż przy większej sile wirowania może dojść do hemolizy krwinek. Przy przechowywaniu w lodówce należy chronić krew przed przypadkowym zamrożeniem prowadzącym do hemolizy krwinek.

Surowice należy oddzielić od skrzepu i krwinek przed upływem 48 h od pobrania próbki krwi.
Nie wystawiać próbki krwi do skrzepnięcia na działanie promieni słonecznych.

 

Przechowywanie próbek surowicy

Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego przesłania próbki surowicy do laboratorium serologicznego, należy ją przechowywać w warunkach zabezpieczających aktywność przeciwciał. Przy krótkotrwałym przechowywaniu (do 5 dni) dopuszczalne jest umieszczenie próbki w lodówce (40C), pod warunkiem szczelnego zamknięcia probówki. Niedopuszczalne jest zamykanie pojemników z surowicą korkami z waty, ligniny  gdyż takie postępowanie nie zabezpiecza próbki przed wysychaniem, a więc zagęszczeniem jej, uniemożliwiającym dokładne określenie pierwotnej zawartości przeciwciał w surowicy. Niedopuszczalne jest również umieszczenie surowicy w zamrażalniku zwykłej chłodni, gdzie temperatura wynosi –10 do –180C, co wpływa uszkadzająco na przeciwciała, głównie klasy IgM.

 

UWAGA!

Optymalnym sposobem przechowywania surowic przez długi okres czasu (do kilkunastu lat) jest przetrzymywanie ich w stanie zamrożenia w temp. Od –21 do –700C. Do przechowywania surowicy w takich warunkach wykorzystuje się probówki ze szkła lub tworzyw sztucznych.

 

Przesyłanie próbek

Probówkę zawierająca próbkę surowicy należy dokładnie oznaczyć nazwiskiem właściciela, imieniem zwierzęcia i numerem identyfikacyjnym (tatuaż/mikroczip).

Do przesyłania nadaje się wyłącznie jałowa surowica przelana do probówek z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcanych. Probówka z surowicą zabezpieczona powinna być ligniną, watą  lub ręcznikiem papierowym włożona w szczelny woreczek foliowy i umieszczone w opakowaniu chroniącym przed zgnieceniem.

Zapakowaną, jak wyżej, próbkę surowicy umieścić w pudełku styropianowym. Pudełko powinno być na tyle duże, by wraz z próbka zmieściły się  2 chłodziki, które uprzednio mrozimy w zamrażarce przez całą noc.

Jeśli próbka zostanie tak zapakowana nie ulegnie ona zamrożeniu.

Wniosek o badanie włożyć do oddzielnego woreczka foliowego i zakleić tak by nie uległ zamoczeniu.

Pudełko zapakować i wysłać poczta kurierską do laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

 

UWAGA!

Nie stosować kostek lodu ani suchego lodu. Nie zamrażać surowicy!

Poprawiony: środa, 21 października 2009 18:42
 

Warunki podróżowania z psami, kotami i fretkami do Stanów Zjednoczonych

Email Drukuj PDF

Information For Travelers

Information about American and Polish Customs Requirements for Pets

 

American Customs Requirements

American customs regulations require that all domestic cats and dogs must be free of evidence of disease communicable to humans when examined at the port of entry. If the animal is not in apparent good health, further examination by a licensed veterinarian may be required at the owner's expense.
Dogs and cats must be vaccinated against rabies at least 30 days prior to entry into the United States. The certificate should be in English and should identify the dog, specify the date of vaccination and date of expiration, and bear the signature of a licensed veterinarian. If no date is specified, the certificate is acceptable if the date of vaccination is no more than 12 months before the date of arrival. If vaccination has not been accomplished or the certificate is not valid, the dog is confined to a place of the owner's choice and vaccinated; then the animal is confined for at least 30 days at the owners' cost.
Young puppies and kittens, less than 3 months old, cannot be vaccinated but they must be confined at a place of the owner's choice until they are 3 months old and then must be vaccinated. Confinement must then continue for 30 days at the owners' expense.

 

Polish Customs Requirements

Polish authorities require rabies shots and certificates before animals leave the country. Certificates are issued by authorized County Veterinarians, in Warsaw:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Koszykowa 8, 4th floor
Tel. 622-9193
Open weekdays 10am - 2pm

 

Dogs should be first examined by private doctors, who will issue the animal a health certificate. The certificate should be brought to the County Veterinarian within two days. The veterinarian issues an official document, valid for 2 weeks, which is required by Polish border authorities before departure. Rabies vaccinations must be done 30 days before the departure date, otherwise the regional veterinarian refuses to issue his certificate.

The shipment of cats and dogs to Poland is permitted upon receipt of an official veterinary certificate by border authorities. It is the policy of Polish authorities to recognize this document as valid, as long as the vaccination certificate demonstrates, that rabies shots were given no earlier than 6 months before and no later than 4 weeks before entering Polish territory and that the health certificate was issued within the last 3 days before the entry by a qualified veterinarian. The health certificate should also state that within last 3 months and in the 8 miles radius, no rabies incidents were recorded. It does not concern animals less than 2 months of age; for those over three months of age from the 30th day until the end of the 12th month after the date of the first vaccination. In case of revaccination for 12 months from the date of revaccination.

 

Poprawiony: środa, 21 października 2009 19:47