Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 2079/VII/2021 Rady WILW z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmiennie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym:

 

  1. OKW przedłuży termin zgłaszania kandydatów określając go na dzień 21 kwietnia 2021 r. i termin ustalania list kandydatów określając go na dzień 27 kwietnia 2021 r. Przy czym bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie uwzględnia się zgłoszeń kandydatur, które do dnia poprzedzającego dzień ustalania list kandydatów (tj. do 26 kwietnia 2021 r.) nie wpłyną do Biura WILW.

  2. Rada WILW zdecydowanie rekomenduje wszystkim członkom Izby zainteresowanym zgłoszeniem kandydatury, aby dokonali tego przez wysłanie skanu wymaganych regulaminem wyborów dokumentów na adres mailowy Biura WILW, a w razie braku możliwości technicznych przekazali zgłoszenie bezpośrednio do Biura WILW (we wskazanych wyżej terminach). Rada WILW rekomenduje, aby zgłaszający kandydaturę w formie korespondencyjnej jednocześnie poinformowali o tym Biuro WILW mailowo lub telefonicznie (do dnia 21 kwietnia 2021 r.).

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami