Materiały wypracowane przez Biuro Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które mogą okazać się pomocne dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt w związku ze zmienionym niedawno stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych. Przesłanych materiałów nie można traktować jako obowiązujące wzory, a jedynie jako pomoc przy wypracowaniu własnych rozwiązań.

 

1. Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i ich zabezpieczenia – plik w formacie Word

 

2. Zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których przetwarzane są dane osobowe – plik w formacie Word

 

3. Rejestr czynności przetwarzania – plik w formacie Excel

 

4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania – plik w formacie Excel

 

5. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami – plik w formacie Word

 

6. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego – plik w formacie Word

 

7. Wykaz osób, które zostały zapoznane z Polityką bezpieczeństwa – plik w formacie Word

 

8. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – plik w formacie Word

 

9. Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych wynikające z potrzeby zapewnienia ochrony danych osobowych – plik w formacie Word

 

10. Instrukcja zarządzania Systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – plik w formacie Word

 

11. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych – plik w formacie Word

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami